Privacy Policy Family Eight

0.0 Algemeen  

Family Eight, gevestigd aan Antje Breijerstraat 52, 2132 ZT Hoofddorp The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.family-eight.nl
Antje Breijerstraat 52
2132 ZT Hoofddorp
The Netherlands
+31 631061366

Laatste update Privacy Policy: 21 augustus, 2019

1.0 Persoonsgegevens die wij verwerken

Family Eight verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bij Family Eight worden geen bankgegevens verwerkt. Dit wordt via de betaal provider Mollie Payments geregeld.
Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.mollie.com/nl/privacy

1.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@family-eight.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Family Eight verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

2.0 Geautomatiseerde besluitvorming

Family Eight neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Family Eight) tussen zit.

3.0 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Family Eight bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

3.1 Delen van persoonsgegevens met derden

Family Eight verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Family Eight blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4.0 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Family Eight plaatst cookies bij u zodra u doorgaat met het gebruik van onze website na het ontvangen van de ‘cookiemelding’ bij het bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen ervoor dat u niet constant dezelfde informatie hoeft in te vullen of te downloaden, wanneer u terugkomt. Cookies helpen ons inzien hoe je onze website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze website beter, gemakkelijker en klantvriendelijker maken. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Naast cookies maken wij gebruik van Facebook pixels, op deze manier kunnen wij de resultaten van onze advertenties meten. 

Wil je onze website optimaal gebruiken, dan is het van belang dat wij cookies bij u plaatsen. Wil je de geplaatste cookies verwijderen dan kan het zijn dat onze website niet optimaal werkt.

5.0 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Family Eight en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@family-eight.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Family Eight wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6.0 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Family Eight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@family-eight.nl.